Overige diensten

SKL Veldspuitkeuringen

overige diensten skl

SKL veldspuitkeuring Als gevolg van afspraken uit het Meerjarenplan Gewasbescherming uit 1997 mogen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen alleen nog maar goedgekeurde veldspuiten worden ingezet. Daarom is vastgelegd dat elke veldspuit die ouder is dan twee jaar bij een erkend keuringsstation ter keuring moet worden aangeboden, en wel elke twee jaar.

Frissen Groen Techniek is een erkend SKL keuringsstation. Niet zo verwonderlijk, immers al meer dan 20 jaar test ons bedrijf op vrijwillige basis veldspuiten. Sinds 1991 vinden bij Frissen spuitkeuringen plaats volgens de door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) vastgelegde normen. Door deze lange periode hebben de gediplomeerde keurmeesters van Frissen Groen Techniek dan ook met bijna alle mogelijke merken veldspuiten een hele brok kennis en ervaring opgedaan.

RAI-TÜV autolaadkraankeuringen

overige diensten tuv

RAI-TUV autolaadkraankeuring Ook autolaadkranen vallen binnen de werkingssfeer van het Arbobesluit van juli 1997. In dit besluit wordt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen neergelegd bij de werkgever. Frissen Groen Techniek is als dealer van FASSI, ATLAS, KENNIS en MAXILIFT laadkranen aangesloten bij het Rai-Tuv Autolaadkranen Keurmerk. Dus niet alleen voor deskundig advies, onderhoud en reparatie is Frissen uw adres.

Ook voor de Rai-Tuv autolaadkraan keuring staan we bij Frissen met gecertificeerde keurmeesters klaar! Zo'n deskundig uitgevoerde Rai-Tuv autolaadkraan keuring geeft u de waarborg dat de bedrijfszekerheid en veiligheid van uw autolaadkraan voldoet aan de normen. En daarmee kunt u problemen voorkomen! Combineer dan ook een onderhoudsbeurt voor uw autolaadkraan met de RAI-TUV veiligheidskeuring. Voor maximale bedrijfszekerheid en veiligheid voor U en Uw medewerkers.

KENTEQ-erkend leerbedrijf

overige diensten kenteq erkend leerbedrijf

Samen met de Kenteq, voorheen Stichting Opleidingen Metaal ofwel de SOM, tracht Frissen onder het credo "samen werken aan vakmanschap" te zorgen voor professionele vakmensen in de mechanisatiebranche. De beroepsopleidingen kennen het principe van leren en werken. Dit betekent feitelijk dat leerling-werknemers worden opgeleid onder begeleiding van ervaren vakmensen.

Dit praktische gedeelte van de opleiding oftewel de beroepspraktijkvorming wordt uitgevoerd door erkende leerbedrijven. Hiermee is zeker gesteld dat de praktijkvorming op een kwalitatief hoog niveau gegeven kan worden. Zowel Frissen Groen Techniek als Frissen Intern transport zijn door de KENTEQ/SOM gecertificeerd als "erkend leerbedrijf".

NEN 3140-keuringen

overige diensten nen3140

In de Nederlandse norm (NEN) 3140 zijn veiligheidsvoorschriften opgenomen met betrekking tot het op veilige wijze werken met elektrotechnische hulpmiddelen en installaties. Het ARBO-besluit uit 1997 stelt onder meer dat elektrotechnische installaties en hulpmiddelen regelmatig door een deskundig persoon onderhouden en gekeurd moeten worden. Frissen Groen Techniek heeft deze deskundigheid in huis. Onze inspecteurs kunnen de genoemde arbeidsmiddelen bij u op de werkplek inspecteren en zonodig repareren. Van al onze inspecties ontvangt u een NEN-3140 goedgekeurd inspectierapport. Gekeurde gereedschappen worden voorzien van een keuringssticker. Dus ook voor NEN3140-inspecties kunt u bij Frissen terecht .

SKL-trekkerkeuringen

overige diensten skl trekker

(Landbouw-)trekkers worden steeds duurder, gecompliceerder en moeten langer mee. Daarom wordt goed onderhoud aan deze voertuigen steeds belangrijker. De SKL Trekkerkeuringsstations bieden een unieke mogelijkheid om uw trekker door goed opgeleide specialisten te laten testen. De testgegevens, verzameld op een testrapport, bieden u gedetailleerde informatie over het noodzakelijk onderhoud. Frissen is door de SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) geselecteerd als SKL Trekkerkeuringsstation. Wij onderwerpen uw trekker aan een grondige test, waardoor u kostbare storingen en onnodige stilstand kunt voorkomen. Zo heeft u de zekerheid dat uw (landbouw-)trekker zo zuinig en optimaal mogelijk functioneert!.

Aircokeuringen

overige diensten airco conderhoud

Steeds meer voertuigen en/of machines zijn voorzien van een airco. Uit onderzoek blijkt dat een koele chauffeur zich beter kan concentreren en een hoger reactievermogen heeft. Minder positief zijn de gevolgen voor het milieu. Zeker bij slecht onderhoud. Zo kan tijdens het gebruik, onder andere door gebrek aan onderhoud, vloeistof en gas vrijkomen uit de airco. Dit zogenaamde koudemiddel levert een bijdrage aan het broeikaseffect. Om de milieuschade te minimaliseren is goed onderhoud van de airco een vereiste. Goed onderhoud is niet alleen een milieuzaak, maar ook een zaak voor uw portemonnee.

Naast de mogelijke lekkage van koudemiddel, gebruikt een ingeschakelde airco altijd energie. Dit extra energiegebruik heeft een flinke invloed op het brandstofverbruik en dus het milieu. Hoeveel extra brandstofkosten worden veroorzaakt door een airco hangt af van de stand waarop uw airco staat en hoe vaak u de airco inschakelt. De weersomstandigheden zijn de basis hiervoor. Zo verbruikt een airco vooral veel brandstof bij extreme hitte en direct na het inschakelen. Maar ook in koele omstandigheden gebruikt een airco brandstof. Hoe slechter de staat van onderhoud, hoe hoger het verbruik!

Het is dus zeer belangrijk om goed onderhoud uit te voeren aan de airco’s in uw voertuigen. Bij Frissen kunt u terecht voor alle airco-werkzaamheden: onze gespecialiseerde monteurs weten hoe zij correct en vakkundig met de airco van uw voertuig om moeten gaan.

VA-keur: Veiligheid Arbeidsmiddelen

VA-keur
VA-Keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen. Deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd door mechanisatiebedrijven, die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom. Arbeidsmiddelen zijn gereedschap, machines en werktuigen in de landbouw-, tuin & park-, intern transport- en industriesector.

- Eén keurmerk voor al uw arbeidsmiddelen
- Een completere keuring
- Gedigitaliseerde en inzichtelijke rapportage

VA-Keur is ISO 27001 gecertificeerd.

Voor meer informatie over VA-keur klik hier.