Huur(koop)

Naast verhuur en verkoop van onze machines, kunnen wij u ook huur(koop) aanbieden!

Huur(koop) bij Frissen Groen Techniek is een alternatief voor wie een zo ongecompliceerd mogelijke afhandeling van zijn investeringsfinanciering wenst en er daarnaast zeker van is dat de machine uiteindelijk wordt overgenomen. 

Gebaseerd op een actuele rentevergoeding, huurt u de machine voor een vaste periode waarna u hem voor een restbedrag overneemt.

Voordelen van huur(koop):

  • Actuele rentevergoeding;
  • Flexibel in maandbedragen, periodes en restbedrag;
  • Beschikbaar voor onze voorradige machines;
  • Tussentijds om te zetten naar koop;
  • Onderhoud op nacalculatie;
  • Maandelijkse betaling door automatische incasso;
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers.