Inspectieabonnementen

Wanneer u nog niet toe bent aan een min of meer op uw bedrijf afgestemd onderhoudscontract voor uw machine, maar u wel het belang en de noodzaak van de veiligheidskeuring van uw arbeidsmiddelen onderschrijft, hebben wij een goed alternatief voor u. Wij adviseren u in dit geval te kiezen voor een inspectie-abonnement.

In een inspectie-abonnement maakt u een afspraak met Frissen Groen Techniek over een inspectie-tarief. Dit inspectietarief omvat dan voorrijkosten en een aantal af te spreken arbeidsuren.

Welke werkzaamheden voeren wij uit bij een inspectie-abonnement?

Het inspectie - abonnement is gebaseerd op:

Een periodieke inspectie van uw machine, uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Het uitvoeren van diverse, door de fabrikant voorgeschreven tests en metingen. Hieronder valt tevens de uitvoering van de benodigde afstellingen.

Het doorsmeren van de truck en controle op goede werking en staat van eventuele batterijen en laders.

Het eventueel in samenwerking met uw eigen personeel uitvoeren van het op dat tijdstip benodigd dagelijks en wekelijks onderhoud, waarbij tevens advies wordt gegeven over uit te voeren onderhoud in de tussenliggende periode.

Na afloop van de inspectie ontvangt u een servicerapport met daarop de bevindingen van de monteur en eventuele voorstellen tot nog uit te voeren reparaties. Indien uw materieel ook VA-gekeurd wordt, zullen wij de datum van de keuring afstemmen met het uitvoeren van de  inspectie en het geplande onderhoud.

Meer informatie?

Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers.