Onze MVO-uitgangspunten

Verfrissende duurzaamheid...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Frissen niet zomaar een kreet. In ons inmiddels 65-jarig bestaan zijn we er ons bij Frissen voortdurend van bewust geweest, dat onze activiteiten invloed hebben op het milieu en op de samenleving, waar we deel van uitmaken. MVO maakt in die zin dan ook een onlosmakelijk onderdeel uit van het strategisch beleid van ons bedrijf.

Duurzaamheid ten aanzien van onze medewerkers

Kernpunt binnen ons MVO-bewustzijn is ons voortdurend streven naar duurzaamheid. Dit streven naar duurzaamheid is al meer dan 60 jaar verankerd in onze bedrijfsstrategie. Om te beginnen natuurlijk ten aanzien van onze eigen organisatie. Frissen streeft voortdurend naar goed werkgeverschap. We voelen verantwoordelijkheid ten aanzien van onze werknemers, hechten waarde aan een goede interne organisatie en onderlinge samenwerking. Het zorgvuldig bewaken van de traditionele waarden van een authentiek familiebedrijf zijn daarbij onze inspiratiebron. Medewerkers worden betrokken door middel van arbeidsvoorwaarden, uitdagingen, veilige werkplekken en een gezonde werkomgeving. We streven naar lange dienstverbanden, behoud van kennis en kunde binnen ons bedrijf. We stimuleren eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid; dit alles om ons Frissen-gevoel voortdurend te blijven verfrissen...

Duurzaamheid ten aanzien van onze relaties

Daarnaast streven we ook naar duurzaamheid, waar het onze relaties betreft. We zetten ons vanuit onze vakkennis en kwaliteitsbesef schrap voor trefzekere oplossingen en geven voorrang aan service die aanvoelt als ’n warme deken. We bieden een compleet pakket aan ijzersterke producten waaruit altijd de juiste keuze te maken valt. We garanderen maatwerk in nazorg en scherpen steeds onze expertise aan, zodat u kunt rekenen op kundig advies. Onze ondernemingsvisie wordt ingekleurd door kwaliteit, want als klant verdient u de beste oplossing. U als klant staat bij Frissen centraal, want U als klant zorgt uiteindelijk met uw opdrachten voor de continuïteit van ons bedrijf. Voor Frissen is dan ook belangrijk dat U op veilige wijze kunt werken met de producten uit ons assortiment. Onze keuringen, ons onderhoud, onze opleidingen en ook onze werkinstructies zijn erop gericht dat U als klant veilig kunt werken.

Duurzaamheid ten aanzien van onze omgeving

Duurzaamheid ten aanzien van onze maatschappij is de derde poot onder ons MVO-beleid. We stimuleren het bewustzijn om bij iedere actie stil te staan bij de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu en de omgeving, waarbinnen we opereren. Verspilling en vervuiling willen we bestrijden, brandstofverbruik willen we reduceren, olielekkages moeten we voorkomen. Ten aanzien van onze energievoorziening willen we meedenken over alternatieve energiebronnen, waaronder zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand. Ook onze maatschappelijke betrokkenheid bij culturele en maatschappelijke evenementen in onze regio wordt gestimuleerd door sponsoringen, giften en donaties. En last but not least stimuleren we bij de selectie van producten en merken in ons productenassortiment ook het gebruik van milieuvriendelijke machines. Bedrijfswijd heeft Frissen mede geïnvesteerd in elektrisch aangedreven machines, milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmachines en zelfs fijnstof filterende opties bij onze straatveegmachines.       

Samenvattend: de beleidsmaatregelen van Frissen zijn niet alleen gefocust op winstgevendheid en continuïteit op lange termijn, maar zeker ook op de impact en gevolgen van onze activiteiten op onze werknemers , onze relaties en de samenleving, waarvan we deel uitmaken.